Telefoonnummer 0521-520300   Mobielnummer 0625464102

Informatie

Op deze pagina's vindt u algemene informatie over Snorren in de Kop, waaronder onze geschiedenis, onze verhuurcondities en de mogelijkheid om ons een e-mail te sturen.

Verhuurcondities

  • Een optie of een voorlopige reservering is geldig gedurende 14 dagen. Na deze periode dient u uw reservering definitief te maken. Bij een tussentijdse reserveringsaanvraag door derden nemen wij contact met u op en dient u op dat moment de reservering te annuleren of definitief te maken.
  • Kosteloze wijziging van het aantal deelnemers of annulering vanwege verwachte extreme weersomstandigheden kan tot uiterlijk 3 dagen voor de reserveringsdatum. Daarna wordt het aantal gereserveerde gasten altijd volledig in rekening gebracht !
  • Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij een Snorarrangement van een groot aantal personen i.v.m. beschikbaarheid enkele elektrische fietsen met trapondersteuning i.p.v. elektrische Snorfietsen in te zetten.
  • Verhuurder heeft voor de elektrische Snorfietsen een W.A.-verzekering afgesloten (minimum leeftijd is 16 jaar).
  • Huurder dient de elektrische Snorfiets of de fiets met elektrische trapondersteuning op verantwoorde wijze te gebruiken, met respect voor het gebied en de mede weggebruikers. Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, aangegeven op de routebeschrijving of meegedeeld door de Verhuurder dienen stipt te worden opgevolgd. Bij constatering van misbruik wordt het arrangement terstond gestaakt !
  • Huurder wordt geacht de elektrische Snorfiets of de fiets met elektrische trapondersteuning in goede staat van ons te hebben ontvangen.
  • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de Snorfiets of aan de fiets met elektrische trapondersteuning, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Het eventuele schadebedrag wordt bepaald door de Verhuurder aan de hand van de feitelijke kosten van herstel of vervanging van de elektrische Snorfiets of de fiets met elektrische trapondersteuning.
Steenwijk, januari 2015